Zápis na školní rok 2022/2023

Sběr přihlášek:            2. a 3. května 2022

Pokud přihlašujete své dítě do logopedické třídy, napište do pravého horního rohu LOGO.

Vytištění přihlášek:   12. dubna 2022 od  8.00  –  16.00 hod.   pro ty, kteří nemají sami možnost.

Způsob podání přihlášky:

  • Datovou schránkou  82du49s 
  • Osobním podáním ve škole.

K přihlášení dítěte jsou nutné tyto doklady:

  • Vyplněná a vytisknutá  přihláška ze stránek https://zapisdoms.brno.cz/
  • Kopie rodného listu (bez ověření)
  • Lékařem potvrzená přihláška
  • Doložení trvalého pobytu dítěte

      Možnost předání:     2. května  od    8.30 – 13.00 hod.

                                        3. května od   13.00 – 16.00 hod.

Komentáře jsou vypnuty.