Naše školka

Školka vstup
Školní zahrada
Bělásci
Bělásci
Modrásci
Modrásci
Žluťásci
Žluťásci
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Školka vstup
Školní zahrada
Bělásci
Modrásci
Žluťásci
previous arrow
next arrow

Mateřská škola Sedmikráska se nachází v klidném prostředí Židenic. Její dlouholetá historie začíná v objektu bývalé restaurace na Karáskově náměstí, kdy byl provoz zahájen 1. 2. 1951.

Později, v červenci roku 1996, byla činnost MŠ Sedmikráska přesunuta do objektu jeslí na Zengrově ulici č. 3, kde setrvává dodnes. Budova MŠ se ve spolupráci s MČ Brno – Židenice postupně rekonstruovala a další úpravy probíhají až do dnešních dnů.

Sedmikráska je školou otevřenou všem dětem, rodičům i veřejnosti. Naším obecným cílem je dovést dítě k tomu, aby získalo postupně věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho celý život a celoživotní vzdělávání.Snažíme se vybudovat v dítěti základy sebevědomí a sebejistoty, umožnit mu být samo sebou, naučit ho přizpůsobit se životu ve společnosti, naučit ho být samostatnou osobností. Škola využívá hlavně principů a podmínek prožitkového učení – umožňuje dětem poznávat nové věci, zkoumat, experimentovat .

Cílem ŠVP „Sedmikráska“ je každé dítě individuálně rozvíjet v rámci jeho možností a schopností a připravit je na vstup do základní školy. Zároveň se snažíme o vytvoření přátelské atmosféry, která přispívá k rozvoji dítěte.

Ve školním roce 2014/2015 se poprvé otevřela v mateřské škole logopedická třída, do které byly zařazeny děti na základě logopedického vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru Veslařská.Cílem speciálních pedagogů při práci s dětmi s vadou řeči je:
* připravit děti během pobytu v MŠ na vstup do ZŠ
* snažit se odstranit, nebo alespoň zmírnit jejich narušení komunikačních schopností
* vytvářet podmínky pro správný vývoj řeči
* rozvíjet řeč ve všech rovinách
* ve spolupráci s rodinou a SPC pro vady řeči se snažit postupně, s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám těchto dětí, poskytnout podmínky k vytvoření základů cílových kompetencí.

Mateřská škola Sedmikráska dále dětem nabízí kroužky: Příprava školáků ESS, Technika, Barvičky, Angličtina hrou, Plavání, Sportík. Více informací o kroužcích se dozvíte na nástěnce v mateřské škole.

MŠ je budovou dvoupodlažní, s třemi třídami. V přízemí je jedna velká třída, u které je jídelna se sociálním zařízením. V prvním patře jsou dvě třídy s jídelnou a nově vybudované sociální zařízení a místnost na lůžkoviny. Všechny třídy jsou světlé. Přízemní třída má přímý východ na dlážděnou terasu.

Součástí mateřské školy je školní zahrada. V prostoru zahrady jsou dřevěné průlezky, je zde velká skluzavka, houpačky a další vybavení pro vyžití na zahradě. Mezi dvěma pískovišti, částečně zastřešenými krycími plachtami, je malé hřiště s brankami na míčové hry.

Zřizovatel:
Statutární město Brno
MČ Brno – Židenice
Gajdošova 7
IČ : 49 46 66 74

Komentáře jsou vypnuty.