Projekty

Patnáct předškoláků z MŠ Sedmikráska se v dubnu připravovalo na plánovaný výjezd konaný ve dnech 23. a 24. dubna 2024 na Slovensko do Bratislavy. Ve spolupráci s brněnskou MŠ Pohádka a příjímací MŠ Šťastná z Bratislavy jsme připravili pomocí ICT techniky plánovaný výjezd. Cílem vzdělávací akce bylo sdílení zkušeností, dovedností, polytechnické, prožitkové a kooperativní učení, které rozvíjelo komunikační schopnosti u dětí a upevňovalo spolupráci s přijímací školou. Děti byly rozděleny do mezinárodních skupin a měly za úkol společně plnit zábavné interaktivní úkoly, dále si mohly pohrát se zvířátky a nakrmit poníky. Poté se děti s kamarády proběhly na krásné školní zahradě s průlezkami. Dalším programem dvoudenního výjezdu byly návštěvy spojené se zážitkovým terénním vzděláváním ve včelařství Adonis, kde se děti zábavnou formou učily vše o včelkách, ekosystému a výrobě medu.

Cílem projektu je podpora rozvoje kompetencí dětí a žáků škol zřizovaných statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi, podpora spolupráce ve vzdělávání na mezinárodní úrovni v tématu podpory odpovědného občanství a odpovědné účasti na demokracii, zlepšení digitálních kompetencí a kompetencí v cizích jazycích, podpora výsledků učení, větší samostatnost a sebevědomí, ozvoj interkulturního povědomí zlepšení informovanosti o hodnotách EU, rovné příležitosti pro každého jedince, aktivní a odpovědné zapojení do demokratického života

Tento dvoudenní výjezd byl inspirativní a vzdělávací nejen pro děti, ale také pro všechny zúčastněné pedagogy. To, že děti přijely opravdu nadšené z prožitkového vzdělávání, nám dokazují i nadšené zprávy od rodičů dětí. Jsme opravdu rádi, že nám město Brno umožnilo se do tohoto projektu zapojit a věříme, že se budeme moci zúčastnit i v daších letech.


Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

  • 23.-24.3.2023 se paní ředitelka zúčastnila stínování ředitelek mateřských škol v Bratislavě

Mateřská škola Sedmikráska se společně s Mateřskou školou Pohádka z Bohunic vydala na dvoudenní vzdělávací pobyt do slovenské Bratislavy. Vzdělávací program proběhl na konci dubna 2023. Pobytu se zúčastnilo 12 předškoláků z Židenic a 20 z Bohunic.

Ve spolupráci s Mateřskou školou Šťastná z Bratislavy byl pro děti připraven vzdělávací program. První den byl zaměřený na ekologii. Pro děti bylo připraveno pět stanovišť, které se týkaly tohoto tématu. Děti byly rozděleny do pěti československých týmů a plnily připravené úkoly. Například třídily odpad, povídaly si o koloběhu vody, poznávaly jarní květiny a hledaly rozdíly v českých a slovenských názvech nebo pro ně bylo připraveno stanoviště s ročními obdobími. Druhý den byl zaměřen na polytechnickou výchovu. Pro děti byly připraveny kamínky, které si podle své fantazie pokreslily.

Vzdělávací program byl doplněn o poznávání města a jeho okolí. Děti jely vláčkem na Bratislavský hrad a druhý den jely lodí po řece Dunaj na zříceninu hradu Děvín.

  • 6.-15.10.2023 se paní ředitelka zúčastnila stínování ředitelek mateřských škol v Barceloně

Mateřská škola se zapojila do projektu „Sedmikráska čte dětem“, který je spolufinancován městskou částí Brno-Židenice.

Komentáře jsou vypnuty.