Platby

Úhrada úplaty za vzdělávání

Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky stanovené ředitelkou školy dle zákona 561/2004Sb., 472/2011 a pozdějších novelizacích.
Úhrada za úplatu je splatná do 10. dne příslušného měsíce pouze bezhotovostně na číslo účtu 115-8755030247/0100. Na platbě uvádějte výhradně jméno a příjmení dítěte ne rodičů a přidělený variabilní symbol.

Úhrada stravného

Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené vedoucí školní jídelny Kamenáčky. Dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy. Cena stravného je u dětí 3-6 let 46,-Kč u dětí 6-10 let 50,- Kč.
Přihlašování a odhlašování dětí ze stravy je možné vždy do 11:30 hodin předcházejícího pracovního dne pokud je dítě odhlášeno ve vnitřním systému školy NAŠE MŠ nebo telefonicky. Při náhlém onemocnění dítěte si mohou rodiče v první den nemoci zaplacené jídlo odebrat do vlastních jídlonosičů v době od 11:00 do 11:30 hodin.
Stravné se platí do 10. dne příslušného měsíce na číslo účtu 120 316 21/0100. Na platbě uvádějte přidělený variabilní symbol vedoucí ŠJ při MŠ Kamenáčky 28.

Příspěvek na akce školy do Spolku SEDM KRÁS

Příspěvek na akce školy 3000,- Kč posílejte na číslo účtu 2801488180/2010. Jde o účet Spolku SEDM KRÁS. Do poznámky uveďte jméno dítěte.

Dar MŠ Sedmikrásce

Dobrovolná částka bude použita na hračky, výtvarný materiál, dovybavení tříd, zahrady, doplňky do koutků pro výchovně vzdělávací činnost, atd.
Částky poukazujte na číslo účtu 115-8755030247/0100.
Děkujeme.

Komentáře jsou vypnuty.