Bělásci

O vaše děti se starají

Bc. Denisa Dobrovolná

Dana Volanková

Alena Kolbábková

Třída Bělásků je třídou logopedickou, nachází se v prvním patře naší školy. Třídu navštěvuje 14 dětí ve věku od 3 do 7 let, třída je heterogenní. Třída je vybavena řadou pomůcek pro děti s vadami řeči.

Komentáře jsou vypnuty.