Režim dne

 • 06:15 – budova školy se otevírá pro ranní přijímání dětí
 • 06:15 – 08:00 – děti se scházejí v herně MŠ, čas je vyhrazen volné hře a plynulému zapojování dětí do kolektivu, je prováděna individuální péče a předškolní příprava
 • 08:00 – 09:15 – cílené činnosti dle zájmu dětí – komunitní kruh, ranní cvičení, prožitkové hry, dramatizace, experimentování, projektové učení na základě praktických zkušeností
 • 09:15 – 09:30 – příprava na svačinu (hygiena, chystání stolů)
 • 09:30 – 09:45 – svačina
 • 09:45 – 10:00 – hygiena, příprava na pobyt venku
 • 10:00 – 12:00 – pobyt na zahrádce, na vycházce, délka pobytu dětí venku je přizpůsobována aktuálnímu počasí, jejich zdravotnímu stavu
 • 12:00 – 12:30 – příprava na oběd, hygiena, oběd
 • 12:30 – 14:15 – spánek u mladších dětí, odpočinkové činnosti starších dětí
 • 13:00 – 14:30 – odpolední blok činností (výtvarných, pohybových, slovních, rozumových, matematicko-logických atd.), kroužky, pobyt venku
 • 14:45 – 15:00 – příprava na svačinu (hygiena, chystání stolů), svačina
 • 15:00 – 16:45 – volná hra dětí s jejich postupným odcházením domů
 • 16:45 – budova školy se pro děti uzavírá

Scházení a rozcházení dětí

Ranní scházení dětí od 6:15 do 7:15 je ve třídě Žluťásků. Přivádění doporučujeme do 8:00 hodin, aby se dítě v klidu zapojilo do hry a nasvačilo se.

Odchod dětí po obědě od 12:30 – 13:00 hod, odpoledne od 15:00 do 16:45 hod. (Dítě si po 15:45 vyzvednete ze třídy Žluťásků.)

POZOR!
Nevpouštějte do MŠ Sedmikráska cizího člověka!

Odhlašování a vyzvedávání stravy

Přihlašování a odhlašování dětí ze stravy je možné vždy do 11:30 hodin předcházejícího pracovního dne zasláním emailové zprávy na adresu: obedyzengrova@seznam.cz, zápisem do sešitu nebo telefonicky.

Při náhlém onemocnění dítěte si mohou rodiče v první den nemoci zaplacené jídlo odebrat do vlastních jídlonosičů v době od 11:00 do 11:30 hodin.

Komentáře jsou vypnuty.